Untitled Document
  Welcome to Deja-Suthikant.com  

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

Untitled Document
 
  :: ยินดีต้อนรับ  
  หน้าแรก  
  ประเทศไทย  
 
- การเมือง
- ศาสนา
- ดนตรีและศิลปะอื่นๆ
- เชียงใหม่และประเทศไทย
- จิตเวชและการแพทย์ทั่วๆ ไป
- อาหารและภัตตาคาร
- การศึกษาและบทเรียน
- คนดี
- เศรษฐกิจ ธุรกิจ และ การคลัง
- สังคมวิทยาและประวัติศาสตร์
  ถาม-ตอบ  
  ติดต่อเรา  

  :: ดนตรีและศิลปะอื่นๆ
 
- โปรดฟังเพลงบรรเลง 255 เพลงของ Suthikant Music
- คนคนเดียวเปลี่ยนโลกได้
- เสียงของภวังค์
- ดนตรีคือวิญญาณของมนุษยชาติ
- สวัสดีปีใหม่ จากสุทธิกานต์ มิวสิค เชียงใหม่
  อ่านต่อ...  

  :: เชียงใหม่และประเทศไทย
 
- การปรับปรุงสถานที่ที่บ้านสุทธิกานต์ สารภี เชียงใหม่
- เราขอเตือนว่าฤดูใบไม้ร่วงจะมาเยือนเร็วๆนี้
- รายงานจากไร่สุทธิกานต์ฮอดเชียงใหม่ วันที่ 26 สิงหาคม 2558
- ปัญหาด่วนของประเทศไทย
- ความประพฤติของตำรวจไทยที่ไม่เหมาะสมกับศักดิ์ศรี
  อ่านต่อ...  

 

 
เหล้าเก่าในขวดใหม่หรือไม่ ? ผู้เยี่ยมชม: 544 ครั้ง
 เหล้าเก่าในขวดใหม่หรือไม่ ?


รายชื่อคณะรัฐมนตรีชุดใหม่ หรือ “ครม.ปู3” ของนางสาวยิ่งลักษณ์ ชินวัตร นายกรัฐมนตรี คาดว่ามีดังนี้
 
1.ร.ต.อ.เฉลิม อยู่บำรุง  รองนายกรัฐมนตรี คนเดิม
2.นายกิตติรัตน์ ณ ระนอง รองนายกรัฐมนตรี และ รมว.คลัง คนเดิม
3.นายชุมพล ศิลปอาชา รองนายกรัฐมนตรี และ รมว.การท่องเที่ยวและกีฬา คนเดิม
4.นายสุรพงษ์ โตวิจักษณ์ชัยกุล  รองนายกรัฐมนตรี และ รมว.การต่างประเทศ คนเดิม แต่เพิ่มตำแหน่งรองนายก
5.นายปลอดประสพ สุรัสวดี  รองนายกรัฐมนตรี คนเดิม แต่ออกจากตำแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
 
6.นายจารุพงศ์ เรืองสุวรรณ รมว.มหาดไทย คนใหม่
7.พล.ต.ท.ชัจจ์ กุลดิลก รมช.มหาดไทย คนใหม่
8.นายประชา ประสพดี รมช.มหาดไทย คนใหม่
 
9.นายยุคล ลิ้มแหลมทอง รมว.เกษตรฯ คนใหม่
10.นายยุทธพงศ์ จรัสเสถียร รมช.เกษตรฯ คนใหม่
11.นายประดิษฐ์ ภัทรประสิทธิ์  รมช.เกษตรฯคนใหม่
 
12.นายพงศ์เทพ เทพกาญจนา รมว.ศึกษาธิการ คนใหม่
13.นายเสริมศักดิ์ พงษ์พานิช รมช.ศึกษาธิการคนใหม่
 
14.นายชัชชาติ สิทธิพันธุ์ รมว.คมนาคมคนเก่า
15.พล.อ.พฤณฑ์ สุวรรณทัต รมช.คมนาคมคนใหม่
16.นายประเสริฐ จันทรรวงทอง รมช.คมนาคมคนใหม่
 
17.พล.อ.อ.สุกำพล สุวรรณทัต  รมว.กลาโหม คนเก่า
 
18.นายประเสริฐ บุญชัยสุข เป็น รมว.อุตสาหกรรม คนใหม่
 
19.นายสนธยา คุณปลื้ม รมว.วัฒนธรรม คนใหม่
 
 
20.นายวรวัจน์ เอื้ออภิญญกุล  รมว.วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี คนใหม่
 
 
 
21.นายวราเทพ รัตนากร รมต.ประจำสำนักนายกฯคนใหม่
22.น.ส.ศันสนีย์ นาคพงศ์ รมต.ประจำสำนักนายกฯคนเก่า
23.นายนิวัฒน์ธำรง  บุญทรงไพศาล  รมต.ประจำสำนักนายกฯคนเก่า
 
24.นายพงษ์ศักดิ์ รักตพงศ์ไพศาล รมว.พลังงานคนใหม่
 
25.นายบุญทรง เตริยาภิรมย์  รมว.พาณิชย์ คนเดิม
26.นายณัฐวุฒิ ใสยเกื้อ  รมช.พาณิชย์ คนเดิม
 
27.น.อ.อนุดิษฐ์  นาครทรรพ รมว.ไอซีที คนเดิม
 
28.นพ.ประดิษฐ์ สินธวณรงค์ รมว.สาธารณสุข คนใหม่
29.นพ.ชลน่าน ศรีแก้ว รมช.สาธารณสุขคนใหม่
 
30.นายวิสาร เตชะธีราวัฒน์ รมว.ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมคนใหม่
 
31.นายสันติ  พร้อมพัฒน์  รมว.การพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์คนเก่า
 
32.นายเผดิมชัย สะสมทรัพย์ รมว.แรงงานคนเก่า
 
 
33.นายทนุศักดิ์ เล็กอุทัย รมช.คลังคนเก่า
 
34.นายวิรุฬ เตชะไพบูลย์ รมช.คลัง คนเก่า
 
 
 
ประวัติคนใหม่
 
นายจารุพงศ์ เรืองสุวรรณ
เริ่มรับราชการที่สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน (สำนักงาน ก.พ.) ต่อมาได้โอนย้ายไปเป็นปลัดอำเภอ และเป็นนายอำเภอเสิงสาง (คนแรก) นายอำเภอดอนเจดีย์ นายอำเภอพล นายอำเภอบ้านโป่ง เป็นผู้อำนวยการเขตบางบอน ในปี พ.ศ. 2529 เป็นรองผู้อำนวยการสำนักรักษาความสะอาด กทม. ในปี พ.ศ. 2534 เป็นผู้ช่วยปลัดกรุงเทพมหานคร ในปี พ.ศ. 2536 กระทั่งในปี พ.ศ. 2538 ได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง นักบริหาร ระดับ 10 (เป็นผู้อำนวยการสำนักพัฒนาชุมชน ผู้อำนวยการสำนักการศึกษา และรองปลัดกรุงเทพมหานครตามลำดับ)
ต่อมาในปี พ.ศ. 2545 ได้โอนย้ายมารับตำแหน่งรองปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ และเป็นปลัดกระทรวงยุติธรรม ปลัดกระทรวงแรงงานในเวลาต่อมาหลังจากเกษียณอายุราชการแล้วได้เข้าสู่งานด้านการศึกษา โดยการรับตำแหน่งอธิการบดีมหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนย์ ในระหว่างปี พ.ศ. 2549 ถึงปี พ.ศ. 2553
 
งานการเมือง
จารุพงศ์ เรืองสุวรรณ ได้เข้าร่วมงานการเมืองกับพรรคพลังประชาชนและต่อมาได้ย้ายมาร่วมงานกับพรรคเพื่อไทย จนกระทั่งในการประชุมใหญ่วิสามัญของพรรค ในเมื่อวันที่ 3 พฤษภาคม พ.ศ. 2554 ได้มีมติแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งเลขาธิการพรรคแทนนายสุพล ฟองงามที่ลาออกไปก่อนหน้านั้นต่อมาในเดือนมกราคม พ.ศ. 2555 ได้รับตำแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม ในรัฐบาลของนางสาวยิ่งลักษณ์ ชินวัตรจากนั้นจึงได้ลาออกจากการเป็น ส.ส.ในเดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ. 2555
 
สรุปของผู้เขียน มีประวัติดีเด่นเหมาะสมกับงาน รมว.มหาดไทย
 
พล.ต.ท.ชัจจ์ กุลดิลก
 
ชัจจ์ กุลดิลก เคยดำรงตำแหน่งสูงสุดในราชการตำรวจ คือ ผู้บัญชาการสอบสวนกลาง (บช.ก.) ต่อมาจึงได้เข้ามาทำงานการเมืองร่วมกับพรรคพลังประชาชน และพรรคเพื่อไทยในเวลาต่อมา
 
ในการเลือกตั้ง พ.ศ. 2554 ได้สมัครรับเลือกตั้ง ส.ส.ในระบบบัญชีรายชื่อ พรรคเพื่อไทย ลำดับที่ 11และได้รับเลือกตั้งเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรเป็นสมัยแรก ต่อมาได้รับแต่งตั้งเป็นรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคม ในรัฐบาลของนางสาวยิ่งลักษณ์ ชินวัตรต่อจากนั้นในวันที่ 25 สิงหาคม พ.ศ. 2554 ได้ลาออกจากการเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้สมัครในบัญชีรายชื่อลำดับถัดได้เลื่อนลำดับขึ้นมาแทน
 
คดีความฐานหมิ่นประมาท
 
ชัจจ์ กุลดิลก ถูกศาลอุทธรณ์ พิพากษาให้จำคุก เมื่อวันที่ 18 กันยายน พ.ศ. 2549 ในกรณีที่นายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฎ์ รองหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์ อดีตรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพาณิชย์ ได้เป็นโจทย์ยื่นฟ้องเรียกค่าเสียหายเป็นเงิน 80 ล้านบาท ฐานหมิ่นประมาท โดยการพิพากษายืนตามศาลชั้นต้น ให้จำคุก 3 เดือน ปรับ 200,000 บาท แต่โทษจำคุกให้รอลงอาญา 2 ปี
 
สรุปความเห็นของผู้เขียน ประวัติไม่เหมาะสมกับ รมว.มหาดไทยมีประสบการณ์ทางด้านปกครองไม่พอ มีประวัติว่าเป็นคนทำผิดกฎหมาย โดยศาลตัดสินว่าหมิ่นประมาทผู้อื่น จัดว่าไม่เหมาะสมอย่างยิ่งที่จะมาเป็นรองหัวหน้า รมว.มหาดไทย ผู้ซึ่งต้องพิทักษ์รักษากฎหมาย ในประเทศที่มีศีลธรรมทางการเมือง คุณชัจจ์ กุลดิลก จะไม่ได้รับแม้แต่การพิจารณาจากนายกรัฐมนตรี
 
 
นายประชา ประสพดี
งานการเมือง
เคยลงสมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรมาหลายครั้งแต่แต่สมัยสังกัดพรรคพลังธรรม แต่มาได้รับการเลือกตั้งครั้งแรกในปี พ.ศ. 2544 สังกัดพรรคไทยรักไทย
 
สรุปของผู้เขียน ประวัติไม่เหมาะสมกับตำแหน่งงาน ไม่เคยมีประสบการณ์อันใดเลยที่เกี่ยวข้องกับงานของกระทรวงมหาดไทย พยายามจะเป็นสส.มาตลอดอายุผู้ใหญ่
 
ยุคล ลิ้มแหลมทอง
ประวัติการทำงาน 2517  รับราชการในตำแหนง นายสัตวแพทย ั ในกองอาหารสัตว์กรมปศุสัตว์และได้รับการเลื่อนตำแหน่งในอายุราชการ ตำแหน่งสุดท้ายเป็นอธิบดีกรมปศุสัตว์
 
สรุปความเห็นของผู้เขียน ประวัติไม่เหมาะสมที่จะเป็นรัฐมนตรีกระทรวงเกษตร กรมปศุสัตว์ถึงจะสำคัญแต่ก็เป็นการงานที่แคบมาก ทุกวันนี้ปัญหาใหญ่ที่ประเทศชาติผจญด้วยความทุกข์ยาก ซึ่งเป็นปัญหาการชลประทานและการบริหารน้ำ และการบุกรุกที่ดินป่าของรัฐบาลซึ่งสัตวแพทย์ยุคล ลิ้มแหลมทองไม่มีความชำนาญเลย เพราะฉะนั้นท่านจะตกเป็นเหยื่อของนักการเมืองที่กำลังหาเงินหาทองกับชลประทานและอุทยานของชาติ กสนเลือกคุณยุคลนี้จัดได้ว่าเป็นการเลือกที่ไม่ถูกต้อง และอาจจะมีเบื้องหลังในการปิดบังการฉ้อราษฎร์บังหลวง ซึ่งเป็นเรื่องฉาวโฉ่กันอยู่ทุกวันนี้ เพราะมีคนดีๆเข้าไปเปิดโปรง เช่น คุณดุษฎี อารยวุฒิ และคุณ ดำรง พิเดช ออกไปพ้นทางแล้ว ตอนนี้คุณดุษฎี อารยวุฒิ ก็กำลังโดนสอบสวนโดยดีเอสไอ ในกรณีที่ว่าพรรคประชาธิปัตย์อ้างว่า ท่านรู้ว่าใครไซฟ่อนเงินจากงบประมาณป้องกันอุทกภัยไปเข้าแบงค์ที่ฮ่องกง กระทรวงนี้กลายเป็นท้องพระคลังที่นักการเมืองชอบถลุง เพราะฉะนั้นถ้ามีรัฐมนตรีเงียบๆ หนิมๆ ก็จะสะดวกมากสำหรับนักการเมืองที่มาทำการเมืองเพื่อจะกอบโกยเงินภาษีของราษฎรเข้ากระเป๋าตัวเอง ถ้ายิ่งลักษณ์จริงใจควรจะตั้งรัฐมนตรีเช่นคุณ ดำรง พิเดช และคุณดุษฎี อารยวุฒิ
 
 
นายยุทธพงศ์จรัสเสถียร
 เป็นผู้มีบทบาทสำคัญในการเคลื่อนไหวตรวจสอบการทุจริตในหลายโครงการ จนขึ้นชื่อเป็น "จอมแฉ" คนหนึ่งของพรรคประชาธิปัตย์ เช่น เมื่อปี พ.ศ. 2545 เคยเปิดโปงเรื่อง พ.ต.อ.ชิต ศรีบัวพันธ์ ผกก.สภ.พยัคฆภูมิพิสัย รับส่วยหวยใต้ดิน ในปี พ.ศ. 2549 เดินทางไป กรุงเวียนนา ประเทศออสเตรีย เพื่อหาข้อมูลเพิ่มเติม กรณีทุจริตโครงการซื้อรถดับเพลิงของ กรุงเทพมหานคร และต้นปี พ.ศ. 2550 เคยเคลื่อนไหวให้มีการตรวจสอบ โครงการผลิตน้ำมันดิบ จากแหล่งนางนวล ของ บมจ.ปตท.สำรวจและผลิตปิโตรเลียม (ปตท.สผ.) ที่พบความไม่โปร่งใสในการจัดจ้างบริษัท อ่าวสยาม มารีน จำกัด ขุดเจาะน้ำมัน เป็นต้น ที่น่าสนใจคือนายยุทธพงศ์ทำการตรวจสอบโดยไม่แบ่งฝ่ายแม้แต่ ส.ส. พรรคเดียวกันก็ถูกตรวจสอบด้วยเช่นเดียวกัน
 
ในการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรในประเทศไทย พ.ศ. 2550 นายยุทธพงษ์ ลงสมัคร ส.ส. มหาสารคาม เขตเลือกตั้งที่ 2 ในสังกัดพรรคประชาธิปัตย์ แต่ไม่ได้รับเลือกตั้ง ต่อมาในปี พ.ศ. 2552 ได้ลาออกจากพรรคประชาธิปัตย์ และเข้าร่วมงานการเมืองกับพรรคเพื่อไทย และได้รับเลือกตั้งเป็น ส.ส.จังหวัดมหาสารคาม เขต 3 ในการเลือกตั้ง พ.ศ. 2554
 
สรุปความเห็นของผู้เขียน นายยุทธพงศ์ จรัสเสถียร เหมาะสมที่จะดำรงตำแหน่งนี้มาก ผมหวังว่าคงจะไม่ปรับตัวให้เข้ากับพวกพรรคเดียวกัน จนกระทั่งยอมให้เขาโกง หรือโกงด้วยกัน
 
 
 
นายประดิษฐ์ ภัทรประสิทธิ์
ทำธุรกิจโรงแรม และโรงงานผลิตเครื่องครัวอะลูมิเนียม มาก่อนเข้าสู่วงการเมือง ในสังกัด พรรคประชาธิปัตย์ โดยลงเลือกตั้งได้เป็น ส.ส.พิจิตร เมื่อปี พ.ศ. 2538 จากนั้นในการเลือกตั้งปี พ.ศ. 2539 ก็ได้รับเลือกตั้งในสังกัด พรรคประชาธิปัตย์ อีกครั้ง
 
ในปลายปี พ.ศ. 2540 เป็นรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคม
 
 
ในปี พ.ศ. 2544 นายประดิษฐ์ได้รับการเลือกตั้งอีกครั้ง และต่อมาในการเลือกตั้งเมื่อปี พ.ศ. 2548 ที่มี นายบัญญัติ บรรทัดฐาน เป็นหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์
 
ปี พ.ศ. 2551 นายประดิษฐ์ ดำรงตำแหน่งรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลัง และต่อเนื่องมาจนกระทั่งรัฐบาลของนายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ ในปี พ.ศ. 2552
 
สรุปความเห็นของผม คุณประดิษฐ์ มีประวัติทางการเมืองที่ดีมาก ผมเชื่อว่าเป็นคนซื่อสัตย์เหมาะสมสำหรับงานในกระทรวงเกษตรที่เป็นแหล่งคอรัปชั่น ความชำนาญทางด้านการเมืองของท่านจะพยุงความอ่อนทางการเมืองของรัฐมนตรี ดังนั้นผมเห็นว่าการแต่งตั้งรัฐมนตรีประจำกระทรวงเกษตรเหมาะสมกับสถานการณ์โดยเฉพาะเอาคุณธีระ วงศ์สมุทร ท่านอ่อนเกินไปที่จะยืนต้านนักการเมืองดุๆ เล่ห์กลแพรวพรายเช่นปลอดประสพ น่าเสียดายที่ปลอดประสพยังดำรงตำแหน่งประธานกรรมการช่วยเหลือและป้องกันอุทกภัย ผมไหว้พระทุกวันให้แกโดนปลดจากตำแหน่งนี้
 
 
นายพงศ์เทพ เทพกาญจนา
 
ผู้พิพากษาศาลจังหวัดสกลนครสมุทรปรา​การ และประจำกระทรวง
ช่วยงานตำ​แหน่ง​ผู้ช่วย​ผู้พิพากษาศาลฎีกา
​ผู้อำนวย​การกองวิชา​การ
รอง​เลขาธิ​การส่ง​เสริมงานตุลา​การด้าน​การ​เมือง
โฆษกกระทรวงยุติธรรม
​ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลประจำกระทรวง ​และช่วยงานตำ​แหน่ง​ผู้พิพากษาหัวหน้าศาล จังหวัดชลบุรี ​แผนกคดี​เด็ก​และ​เยาวชน
 
เพราะฉะนั้นงานส่วนใหญ่ของท่านเป็นงานผู้พิพากษา
 
ประวัติทางการเมือง
 
รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี (พ.ศ.  2538-2539)
โฆษกคณะกรรมาธิ​การวิสามัญพิจารณาร่าง พ.ร.บ.บำ​เหน็จบำนาญข้าราช​การตุลา​การ (พ.ค.2539)
สมาชิกสภาร่างรัฐธรรมนูญ (ส.ส.ร.) จังหวัดสมุทรสาคร (26 ธ.ค.2539)[2]
รอง​เลขาธิ​การพรรค​ไทยรัก​ไทย (26 มี.ค.2543)
สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร (พ.ศ. 2544)
รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี (พ.ศ. 2545)
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม (พ.ศ.  2544-2545)
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน (พ.ศ.  2545-2546)
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม (พ.ศ.  2546-2548)
 
สรุปความเห็นของผม ท่านมีความสามารถทางด้านยุติธรรมและทางด้านการเมือง น่าจะมีความสามารถในทางด้านการศึกษา ซึ่งเป็นเรื่องที่สำคัญที่สุดเรื่องหนึ่งของประเทศ เราจะต้องให้เวลาท่านพิสูจน์ตัวเองกับท่านว่าท่านจะนำการศึกษาของประเทศไทยให้ติดอันดับโลกหรือไม่ ทุกวันนี้อันดับมหาวิทยาลัย เราไม่ติดในอันดับ 1-200 มหาวิทยาลัยจุฬาลงกรณ์อยู่อันดับที่ 201 มหาวิทยาลัยมหิดล อันดับที่ 255 ส่วนการศึกษาระดับต่ำกว่า ประเทศไทยอยู่ในอันดับต่ำเกือบที่สุดในเอเชียตะวันออก และงบประมาณที่เราใช้อยู่ในขั้นต่ำ แต่กรุณาฟังคำแนะนำของ ดร.อัมมาร สยามวาลา ที่ท่านเคยให้ไว้ดังต่อไปนี้
 
หนึ่ง ลำพังการเพิ่มทรัพยากรเช่นงบประมาณทางการศึกษา ไม่รับประกันความสำเร็จในการเพิ่มคุณภาพการศึกษา
สอง คุณภาพของครูสำคัญกว่า ช่วยให้นักเรียนมีผลการเรียนดีขึ้น 
สาม ต้องมีกลไกในการสร้าง "ความรับผิดชอบ" (accountability) ในการจัดการศึกษาที่ชัดเจน
 
เมื่อผมยังไปโรงเรียนและมหาวิทยาลัย เมื่อ 50 ปีก่อน ประเทสไทยเป็นประเทศที่ยากจน แต่ว่านักเรียนทุกคนมีการศึกษาฟรี พ่อผมเลือกให้ผมไปเรียนโรงเรียนราษฎ์ แต่โรงเรียนรัฐบาลที่ดีๆก็มีเช่นโรงเรียนสวนกุหลาบ ส่วนโรงเรียนที่ผมเรียนเมื่อตอนเตรียมอุดมศึกษาเป็นโรงเรียนของรัฐบาล แต่ในสมัยนั้นจัดว่าสุดยอด คือโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษามหาวทิยาลัยจุฬาลงกรณ์ เรียนฟรีเหมือนกัน เมื่อผมสอบเข้าเตรียมแพทยืมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ได้ ผมเรียนฟรีเหมือนกัน เมื่อเข้าโรงเรียนแพทย์ม.เชียงใหม่ผมเรียนฟรี แล้วทำไมสมัยนี้รัฐบาลที่ขาดทุนข้าวเป็นหมื่นๆล้านบาทๆ ให้การศึกษาฟรีแบบนั้นไม่ได้ เพราะฉะนั้นท่านดร.อัมมารพูดถูกที่ว่ามันไม่ได้อยู่ที่เงินอย่างเดียว มันอยู่ที่กลไกในการสร้างความรับผิดชอบ ส่วนเรื่องคุณภาพของครูนั้น ผมเรียนที่โรงเรียนอัสสมัศรีราชา ผมเชื่อว่าครูที่นั่นไม่มีคุณวุฒิดีไปกว่าครูโรงเรียนรัฐบาล แต่เขาเป็นครูที่อุทิศชีวิตเพื่อการศึกษาและเขาเอาจริงเอาจังกับหน้าที่เขา ผมจะบอกให้ว่าเขาเอาจริงเอาจังขนาดไหน
 
ผมปกติเป็นนักเรียนดีและขยันขันแข็งแต่เกิดเป็นโรคผิวหนังขึ้นมาเมื่อราวๆม.2-3 พ่อพาไปหาหมอจีนชื่อหมอจี๋เสื่อง ขายยาตรา 3 ศร ผมกินมื่อละ 30 เม็ด อ้วกแตกอ้วกแตนทุกวัน มึนงงเป็นไก่ตาแตก ทำการบ้านไม่ได้ ครูยกโทษให้หรือไม่ ไม่ครับ ถ้าผมไม่ส่งการบ้านครบ ครูก็เฆี่ยนตูดผม 1 โหลตามระเบียบทุครั้งไป ผมได้รับการทรมานเช่นนั้นอยู่เกือบปีจนโรคผิวหนังหาย ผมเชื่อว่าการลงโทษเช่นนั้นทำให้ผมเป็นคนอดทนและไม่ท้อถอย นี่ล่ะครับครูที่ดี ทำอะไรเป็นระเบียบเรียบร้อย กฎต้องเป็นกฎ เกณฑ์ต้องเป็นเกณฑ์ คำว่าไม่เป็นไรหรือความประพฤติหยิบโหย่งไม่เป็นที่ยอมรับของครูที่โรงเรียนอัสสัมศรีราชาเมื่อ50-60ปีที่แล้วมา
 
เสริมศักดิ์ พงษ์พานิช
 
การรับราชการ
 
ปลัดอำเภอตรี อำเภอบางระกำ จังหวัดพิษณุโลก
ปลัดอำเภอวังสะพุง จังหวัดเลย
นายอำเภอสิเกา จังหวัดตรัง
นายอำเภอท่าคันโท จังหวัดกาฬสินธุ์
นายอำเภอพระแสง จังหวัดสุราษฎร์ธานี
นายอำเภอกุยบุรี จังหวัดประจวบคีรีขันธ์
นายอำเภอดำเนินสะดวก จังหวัดราชบุรี
นายอำเภอเมืองราชบุรี
ผู้อำนวยการกองการสอบสวนและนิติการ กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย
รองผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด จังหวัดปทุมธานี
อธิการวิทยาลัยการปกครอง กรมการปกครอง
ผู้ว่าราชการจังหวัดนครพนม
ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น
อธิบดีกรมโยธาธิการ
ปลัดกระทรวงมหาดไทย
 
นายเสริมศักดิ์ พงษ์พานิช เข้าร่วมงานการเมืองกับพรรคไทยรักไทย และได้รับตำแหน่งรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย ในรัฐบาลของพันตำรวจโททักษิณ ชินวัตร (พ.ศ. 2548) ต่อมาในปี พ.ศ. 2550 ได้ถูกตัดสิทธิทางการเมืองเป็นเวลา 5 ปี เนื่องจากเป็นกรรมการบริหารพรรคไทยรักไทยซึ่งถูกยุบในคดียุบพรรคการเมือง พ.ศ. 2549 และนายเสริมศักดิ์ ได้เข้าร่วมชุมนุมกับแนวร่วมประชาธิปไตยต่อต้านเผด็จการแห่งชาติเมื่อวันที่ 22 มีนาคม พ.ศ. 2553 ต่อมาในปี พ.ศ. 2555 ได้สมัครเข้าเป็นสมาชิกพรรคเพื่อไทย
 
สรุปความเห็นของผม นายเสริมศักดิ์ พงษ์พาณิช เท่าที่ผมรู้ในขณะนี้เป็นเพียงผิวเผิน ไม่ทราบว่าเมื่อท่านเป็นข้าราชการท่านเก็บเงินได้มากมายถึง 900 ล้านบาทอย่างนายปลอดประสพหรือไม่ กาลเวลาจะบอกต่อไป แต่ว่าท่านไม่เหมาะสมสำหรับทำงานเป็นรัฐมนตรี เพราะท่านทำผิดกฎหมายและโดนศาลลงโทษมาก่อนมาก่อน ตามหลักศีลธรรมของการเมืองสากลคนเช่นนี้ไม่ควรจะมีสิทธิ์บริหารประเทศ ในสหรัฐอเมริกาคุณจะไม่มีสิทธิ์เลือกตั้งผู้แทน ไม่ต้องพูดถึงเรื่องสมัครเป็นผู้แทนล่ะครับ
 
พล.อ.พฤณท์ สุวรรณทัต
 
เคยเป็นผู้บัญชาการกองพลที่ 1 รักษาพระองค์ (พล.1 รอ.)
ประวัติครอบครัวและสังคม ซึ่งจะเกี่ยวข้องกับการได้รับตำแหน่งนี้หรือไม่ ไม่มีใครทราบ
ท่านนายพลสมรสกับนางธาราณี สุวรรณทัต มีบุตรสาวสวย 2 คนคือ “น้องจุ๊บจิ๊บ” และ “น้องจีจี้” ซึ่ง “น้องจุ๊บจิ๊บ” มีข่าวว่ากำลังคบหากับ นายพานทองแท้ ชินวัตร หรือ “โอ๊ค” บุตรชายพ.ต.ท.ทักษิณ
 
ความคิดเห็นของผม สุดปัญญาของผมจะคำนึงถึง แต่ผมบอกได้ว่าเป็นการแต่งตั้งที่ไม่เหมาะสม
 
 
ประเสริฐ จันทรรวงทอง
 
ประวัติการทำงาน
 
กรรมการสุขาภิบาล สีคิ้ว 2 สมัย
สมาชิกสภาจังหวัดนครราชสีมา 2 สมัย
ผู้อำนวยการศูนย์ประสานงาน พรรคไทยรักไทยนครราชสีมาเขตอำเภอสีคิ้วและตำบลหนองสาหร่าย อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา
กรรมการพิจารณางบประมาณจังหวัดนครราชสีมา
ที่ปรึกษามูลนิธิสีคิ้ว
สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดนครราชสีมา พ.ศ. 2544, 2548, 2550
 
สรุปความคิดเห็นของผม เป็นการแต่งตั้งที่ไม่เหมาะสม ไม่มีประสบการณ์ทางด้านคมนาคม ไม่มีประสบการณ์ด้านบริหาร
 
 
 
ประเสริฐ บุญชัยสุข
 
ประกอบอาชีพทนายความ และได้รับเลือกตั้งเป็นสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด (ส.อบจ.) 2 สมัย และเคยเป็นที่ปรึกษารัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี (นายสุวัจน์ ลิปตพัลลภ)
ได้รับเลือกตั้งเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร จังหวัดนครราชสีมา ในการเลือกตั้ง พ.ศ. 2548 สังกัดพรรคไทยรักไทย และได้รับเลือกตั้งอีกใน พ.ศ. 2550 และ พ.ศ. 2554
 
ประเสริฐ บุญชัยสุข ได้รับแต่งตั้งเป็นประธานกรรมาธิการอุตสาหกรรม สภาผู้แทนราษฎร ในปี พ.ศ. 2554
 
สรุปความเห็นของผม คุณวุฒิไม่ถึง การอุตสาหกรรมทุกวันนี้ก้าวหน้าไปในทางไฮเทคขนาดหนัก นอกจากนั้นรายได้ของประเทศไทยสูงสุดมาจากอุตสาหกรรม อันดับ 2 มาจากการท่องเที่ยว อันดับ 3 มาจากภาษีรายได้ อันดับ 4 มาจากกสิกรรม เพราะฉะนั้น ประเทศไทยจะสุขจะเศร้า ก็อยู่ที่กระทรวงอุตสาหกรรม คนที่มาว่าการกระทรวงนี้ควรจะเป็นนักวิชาการที่สุดยอดในความรู้และชำนาญในการบริหาร ถ้ารู้กฎหมายด้วยยิ่งดีใหญ่
 
 
นายสนธยา คุณปลื้ม
 
สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร จังหวัดชลบุรี สังกัดพรรคสามัคคีธรรมในปี พ.ศ. 2535
เดือนกันยายน พ.ศ. 2535 เป็นสส.พรรคชาติพัฒนา
เลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม
 
ปี พ.ศ. 2538 ได้รับการเลือกตั้งเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร สังกัดพรรคชาติไทย
รับตำแหน่งรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม กระทรวงคมนาคม และกระทรวงมหาดไทย
 
พ.ศ. 2544 จึงลงสมัครและเป็น ส.ส. ในระบบบัญชีรายชื่อ พรรคชาติไทย ได้รับตำแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา (คนแรก) ปี พ.ศ. 2550 ได้ถูกตัดสิทธิทางการเมืองเป็นเวลา 5 ปี เนื่องจากเป็นกรรมการบริหารพรรคไทยรักไทยซึ่งถูกยุบในคดียุบพรรคการเมือง พ.ศ. 2549
 
สรุปความเห็นของผม ไม่เหมาะสมสำหรับทำงานเป็นรัฐมนตรี เพราะท่านทำผิดกฎหมายและโดนศาลลงโทษมาก่อนมาก่อน ตามหลักศีลธรรมของการเมืองสากลคนเช่นนี้ไม่ควรจะมีสิทธิ์บริหารประเทศ ในสหรัฐอเมริกาคุณจะไม่มีสิทธิ์เลือกตั้งผู้แทน ไม่ต้องพูดถึงเรื่องสมัครเป็นผู้แทนล่ะครับ
 
วรวัจน์ เอื้ออภิญญกุล 
 
ประสบการณ์ทางการเมืองที่สำคัญ
เลขานุการรัฐมนตรีว่าการทบวงมหาวิทยาลัย
ผู้ช่วยเลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานและสวัสดิการสังคม
เลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร จังหวัดแพร่ พรรคชาติไทย (24 พฤศจิกายน พ.ศ. 2539 - 27 มิถุนายน พ.ศ. 2543)
สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร แพร่ เขต 3 พรรคไทยรักไทย (6 มกราคม พ.ศ. 2544 - 6 มกราคม พ.ศ. 2548)
สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร แพร่ เขต 3 พรรคไทยรักไทย (6 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2548 - 6 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2549)
สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร แพร่ เขต 1 พรรคพลังประชาชน (26 มกราคม พ.ศ. 2551 - 2 ธันวาคม พ.ศ. 2551)
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม (24 กันยายน พ.ศ. 2551 - 2 ธันวาคม พ.ศ. 2551)[9]
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ (รักษาการ)
สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร แพร่ เขต 1 พรรคเพื่อไทย (2 ธันวาคม พ.ศ. 2551 - 2554)
สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร แพร่ เขต 3 พรรคเพื่อไทย (2 สิงหาคม 2554 - ปัจจุบัน)
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ (9 สิงหาคม พ.ศ. 2554 - 18 มกราคม พ.ศ. 2555)
รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี (18 มกราคม 2555 - ปัจจุบัน)
 
สรุปความเห็นของผม มีประสบการณ์ทางด้านบริหารมากแต่อ่อนทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ปริญญาที่จบมาก็เป็นปริญญาโทจากสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ถ้ามีนักวิชาการเก่งๆช่วยท่านคงจะดำเนินงานได้ดี
 
นายวรากร รัตนากร
 
ได้รับเลือกตั้งเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรเมื่อปี พ.ศ. 2535 พ.ศ. 2535/1 พ.ศ. 2535/2 พ.ศ. 2538 พ.ศ. 2539 พ.ศ. 2544 และ พ.ศ. 2548 ต่อมาในปี พ.ศ. 2550 แต่ได้ถูกตัดสิทธิทางการเมืองเป็นเวลา 5 ปี เนื่องจากเป็นกรรมการบริหารพรรคไทยรักไทยซึ่งถูกยุบในคดียุบพรรคการเมือง พ.ศ. 2549
 
นายวราเทพ ได้รับมอบหมาย แต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งสำคัญทางการเมืองหลายตำแหน่ง อาทิ
 
สรุปความเห็นของผม ไม่เหมาะสมสำหรับทำงานเป็นรัฐมนตรี เพราะท่านทำผิดกฎหมายและโดนศาลลงโทษมาก่อนมาก่อน ตามหลักศีลธรรมของการเมืองสากลคนเช่นนี้ไม่ควรจะมีสิทธิ์บริหารประเทศ ในสหรัฐอเมริกาคุณจะไม่มีสิทธิ์เลือกตั้งผู้แทน ไม่ต้องพูดถึงเรื่องสมัครเป็นผู้แทนล่ะครับ
 
นายพงษ์ศักดิ์ รักตพงศ์ไพศาล
 
เป็นนักการเมืองที่มีความสนิทสนมกับ พ.ต.ท.ทักษิณ ชินวัตร โดยจุดเริ่มต้นคือการที่นายพงษ์ศักดิ์ รักตพงศ์ไพศาล อาสาเข้าไปเป็น นายหน้าจำเป็น ในการเจรจาซื้อขายสนามกอล์ฟอัลไพน์
 
สรุปความเห็น เป็นการแต่งตั้งที่ไม่เหมาะสมมาก เพราะว่าการซื้อขายสนามกอล์ฟไอพายน์นั้นเป็นการผิดกฎหมายตำแหน่งกระทรวงพลังงานเป็นตำแหน่งทางวิชาการและการบริหาร รัฐมนตรีกระทรวงพลังงานของสหรัฐเป็นนักวิทยาศาสตร์ทางด้านพลังงานที่ได้รับรางวัลโนเบิลไพร์ส พลังงานทุกวันนี้คือชีวิตจิตใจของเศรษฐกิจ เศรษฐกิจคือชีวิตจิตใจของประเทศชาติ คุณพงษ์ศักดิ์ อาจจะเล่นการเมืองได้ แต่การพลังงานไม่ใช่ของเล่น ถือว่าเป็นการแต่งตั้งที่ไม่สมควรเป็นที่สุด
 
นพ.ประดิษฐ์ สินธวณรงค์
 
นพ.ประดิษฐ์ สินธวณรงค์ เป็นนักธุรกิจอสังหาริมทรัพย์เครือแสนสิริ นายทุนพรรคเพื่อไทย
      
นพ.ประดิษฐ์ เคยเป็นแพทย์ประจำโรงพยาบาลธัญญารักษ์ กระทรวงสาธารณสุข เมื่อปี  2528-2531 ก่อนจะลาออกมาทำงานส่วนตัว ด้านบริหารในตำแหน่งกรรมการบริษัทต่างๆ ทั้ง บริษัท เดคคอร์มาร์ท จำกัด บริษัท เจแอนด์ดับบลิว ดิเวลลอปเมนท์ จำกัด และบริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) ฯลฯ และเคยทำงานในสมัย พ.ต.ท.ทักษิณ ชินวัตร เป็นนายกรัฐมนตรี ในบริษัท เอสซี แอสเสท คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) ด้วยซึ่งเป็นบริษัทของตระกูลของชิณวิตร จากข้อมูลล่าสุด ณ วันที่ 18มีนาคม 2554  ผู้ถือหุ้น 4ลำดับแรกคือ น.ส.แพทองธาร ชินวัตร 192,181,708หุ้น 29.61%ลำดับถัดมา น.ส.พินทองทา ชินวัตร 185,981,708หุ้น 28.66%, นายบรรณพจน์ ดามาพงศ์ 31,800,000หุ้น 4.90%และคุณหญิงพจมาน ดามาพงศ์ 18,506,254หุ้น 2.85%
 บริษัทนี้คนในตระกูลชินวัตรยังคงนั่ง บริหารอยู่
      
เป็นผู้นำเข้าเฟอร์นิเจอร์แต่งบ้างในเครือแสนสิริกรุ๊ป จึงมีความคุ้นเคยกันดีกับ นายเศรษฐา ทวีสิน เจ้าพ่ออสังหาริมทรัพย์เครือแสนสิริกรุ๊ป ที่เคยเป็นข่าวโด่งดังกรณีพบนายกรัฐมนตรี ว.5 ที่โรงแรมโฟร์ซีซั่นส์ หลายคนจึงคิดว่าด้วยเหตุนี้จึงทำให้มีข่าวหนาหูว่า ช่วงที่ผ่านมา นพ.ประดิษฐ์ น่าจะมีความคุ้นเคยดีกับนายกรัฐมนตรี
 
สรุปความเห็นของผม นพ.ประดิษฐ์ น่าจะเป็นเพราะมีความคุ้นเคยดีกับนายกรัฐมนตรี เป็นการแต่งตั้งที่ไม่เหมาะสมมาก จากประเภทเลือกพรรคเลือกพวกที่ฝรั่งเรียกว่า Cronyism เพราะแกไม่มีประสบการณ์ทางด้านการบริหารและปฏิบัติงานสาธารณสุขแต่ประการใดเลย
 
 
 
ชลน่าน ศรีแก้ว
 
เป็นแพทย์ประจำโรงพยาบาลเวียงสา อำเภอเวียงสา จังหวัดน่าน
เคยดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชปัว อำเภอปัว จังหวัดน่าน ระว่างปี พ.ศ. 2538 - พ.ศ. 2543ต่อมาได้เข้ามาทำงานการเมือง เป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร จังหวัดน่าน
 
ในปี พ.ศ. 2547ได้รับแต่งตั้งเป็นผู้ช่วยเลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข และปี พ.ศ. 2548เป็นเลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข และเป็นกรรมการประสานงานสภาผู้แทนราษฎร (วิปรัฐบาล) นอกจากนั้นแล้ว นายแพทย์ชลน่าน ศรีแก้ว ยังได้รับแต่งตั้งเป็นรองโฆษกพรรคเพื่อไทย ในระยะหนึ่งอีกด้วย
 
สรุปความเห็นของผม เป็นการแต่งตั้งที่เหมาะสมมาก เป็นนักการเมืองที่ดี เป็นแพทย์ที่ดี และมีประวัติว่าเป็นผู้บริหารที่ดี
 
 
 
นายวิสาร เตชะธีราวัฒน์
 
ประสบการณ์          ส.ส. 2529, 2531, 2535/1, 2535/2, 2538, 2539
ผช.เลขานุการ รมว.กระทรวงพาณิชย์
ผช.เลขานุการ รมว.กระทรวงการต่างประเทศ
ผช.เลขานุการ รมว.กระทรวงมหาดไทย
 
สรุปความเห็นของผม มีความชำนาญทางการเมืองและการบริหารเหมาะสมกับตำแหน่ง
 
สรุปการแต่งตั้งรัฐมนตรีคนใหม่โดยทั่วๆไปไม่เหมาะสมด้วยผลประการดังต่อไปนี้
  1. รัฐมนตรีใหม่ส่วนใหญ่ไม่มีคุณวุฒิพอเพียง
  2. บางคนโดนลงโทษว่าทำผิดกฎหมายมาแล้ว จัดได้ว่ามือไม่บริสุทธิ์
  3. บางคนใกล้ชิดกับทักษิณ ส่อให้เห็นว่าจะมีการขัดผลประโยชน์เพื่อทักษิณกับผลประโยชน์เพื่อประเทศชาติ ลักษณะเช่นนี้ถือว่าเป็นความผิดร้ายแรงในการแต่งตั้งในระบบประชาธิปไตย
คำแนะนำ การเปลี่ยนแปลงของคณะรัฐมนตรีให้เป็นผลประโยชน์ต่อประเทศชาติจะเกิดขึ้นไม่ได้ถ้าเราไม่สลัดตัวออกจากอิทธิพลที่ควบคุมรัฐบาลนี้นั่นคือทักษิณ
การแก้ใขก็ไม่ต้องมีปฏิวัติ ซึ่งเป็นการถอยหลังเข้าไปในป่ามืดดังที่เราเห็นในประวัติศาสครแม้แต่ในระยะหลัง ที่ทหารปฏิวัตฺเอาทักษิณออก แล้วผลสุดท้ายเราได้อะไร เราได้ยิ่งลักษณ์ น้องสาวทักษิณ และรัฐมนตรีชุดทักษินเลือก วิธีแก้คือประชาธิปตรัย โดย สส ลงมุติไม่ไว้วางใจรัฐบาลนี้ แลัวแต่งตั้งรัฐบาลใหม่ มีสส เป็นรัฐมนตรี และมีนักวิชาการที่มีความสามารถรในด้านบริหารเป็นผู้ช่วย คนไทยมีคนดีคนเก่งมากมายประเทศไทยจะได้ก้าวหน้าสมศักดิ์สมศรี เต็มความสามารถที่เรามี ทุกวันนี้เราจะล่มจมด้วยนักการเมืองที่ต้องการนหาเงินให้มากที่สุดเพื่อจะนำมาใช้ซื้ออิทธิพลสืบอำนาจอยู่ตลอดไป

โปรดฟังเพลงไทยเสรี โดย  Suthikant Music
 
 
Date: 26/10/2012
 
 
 
Untitled Document
 
  ::สังคมวิทยาและประวัติศาสตร์
 
- ประวัติการวิวัฒนาการของชาติในเอเชียตะวันออกไกล (บรรณาการใหม่)
- ประวัติการวิวัฒนาการของชาติในเอเชียตะวันออกใต้
- กฐินเข้าพรรษาของไทยใหญ่ที่ฮอด
- ชีวิตของการเป็นหมอ 48 ปี ตอนที่ 3 (ตอนจบ)
- ชีวิตของการเป็นหมอ 48 ปี ตอนที่ 2
  Read more...  

  ::เศรษฐกิจ ธุรกิจ และ การคลัง
 
- โรคประสาทในวงการเศรษฐศาสตรระดับชาติ
- บอยคอท CP
- สภาวะเศรษฐกิจของโลกวันนี้ edited July 27, 2015
- สถานการณ์เศรษฐกิจในปัจจุบัน
- การแก้ไขความไม่เสมอภาคในสังคม
  Read more...  

  ::คนดี
 
- ฌาปนกิจนายแพทย์เดชา สุทธิกานต์
- สายน่ำไหลมาแล้วไปไม่มีกลับ
- ฝันเป็นจริง
- Happy Birthday Mr. President
- นักบุญ
  Read more...  

  ::การศึกษาและบทเรียน
 
- เด็กไทยปัญญาอ่อนลงเพราะใคร
- สภาพการศึกษาของประเทศไทย
- ประเทศสุดยอด ของโลก 10 ประเทศทางวิชาพื้นฐานและข้อคิด
- มหาวิทยาลัยที่ดีที่สุดในโลก 500 มหาวิทยาลัย จากการวิจัย ของวรสาร ยูเอส เวิลด์ นิวส์
- ความล้มเหลวของการศึกษาในประเทศไทยและข้อแนะนำ
  Read more...  

  ::อาหารและภัตตาคาร
 
- ร้านอาหาร Maximato Fusion Restaurant ทีเชียงใหม่
- สามเหลี่ยมทองคำ
- ผมขอแนะนำร้านอาหาร เฮือนใจ๋ยอง
  Read more...  

  ::จิตเวชและการแพทย์ทั่วๆ ไป
 
- ความรัก
- ระบบเพศ
- ขนาดของลึงค์มีความสำคัญหรือไม่
- โรคระบบทางเดินอาหารและการย่อยอาหาร ภาค 2
- การค้นพบทางการแพทย์ที่ปฏิรูปสุขภาพของคนทั้งโลก
  Read more...  

  ::เชียงใหม่และประเทศไทย
 
- การปรับปรุงสถานที่ที่บ้านสุทธิกานต์ สารภี เชียงใหม่
- เราขอเตือนว่าฤดูใบไม้ร่วงจะมาเยือนเร็วๆนี้
- รายงานจากไร่สุทธิกานต์ฮอดเชียงใหม่ วันที่ 26 สิงหาคม 2558
- ปัญหาด่วนของประเทศไทย
- ความประพฤติของตำรวจไทยที่ไม่เหมาะสมกับศักดิ์ศรี
  Read more...  

  ::ดนตรีและศิลปะอื่นๆ
 
- โปรดฟังเพลงบรรเลง 255 เพลงของ Suthikant Music
- คนคนเดียวเปลี่ยนโลกได้
- เสียงของภวังค์
- ดนตรีคือวิญญาณของมนุษยชาติ
- สวัสดีปีใหม่ จากสุทธิกานต์ มิวสิค เชียงใหม่
  Read more...  

  ::ศาสนา
 
- คำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าที่แท้จริง
- Comment on comments on พระพุทธเจ้าสอนเราเรื่องความรัก What Buddha said about love?
- พระพุทธเจ้าสอนเราเรื่องความรัก
- ประเทศไทยควรจะทำอะไร เพื่อปรับตัวให้เข้ากับการเติบโตของศาสนาอิสลาม
- คำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าสำหรับการดำรงชีวิตของเราประจำวัน
  Read more...  

  ::การเมือง
 
- ขอเราจงตกลงกันว่าเราะจะไม่ตกลงกันได้อย่างสันติ
- นายสิระ เจนจาคะ
- นี่มันอะไรกันนี่
- นี่มันอะไรกันนี่
- คสช. ต้องตอบปัญหาประชาชนเป็นครั้งแรกเพราะเป็นคำสั่งศาล
  Read more...  

 

 

 

Untitled Document
Copyright 2008 @ Deja Suthikant.com All Rights Reserved.